Офіційний сайт Степанівської селищної територіальної громади
Сумська область, Сумський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Надання соціальних послуг. Як отримати і що для цього потрібно

Де отримати

Відділ соціального захисту населення сільської, селищної ради

 
Як замовити послугу

Для отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів особа або її законний представник подає відділу соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з необхідними документами

Заяви можуть прийматися старостами у старостатах, які не пізніше наступного дня передають заяву до відділу соціального захисту населення сільської, селищної ради

 
Хто може звернутися
 
фізична особа

законний представник фізичної особи (опікун, піклувальник)

 

 

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

1. Заява за встановленою формою.

2. Акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.

3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

4. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)

5. Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності).

6. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

7. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю).

8. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг.

9. Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника).

10. Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності).

11. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена).

12. Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби).

13. Індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності).

14. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності).

15. Довідка про доходи членів сім’ї за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення.

16. Декларацію про доходи.

 
Умови і випадки надання

Підставою для отримання послуги є перебування осіб/сім'ї у складних життєвих обставинах та які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками: 

а) похилий вік;

б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;

в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;

г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин;

ґ) інвалідність;

д) бездомність;

е) безробіття;

є) малозабезпеченість особи;

ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;

з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

і) жорстоке поводження з дитиною;

ї) насильство за ознакою статі;

й) домашнє насильство;

к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

 

Результат та способи отримання результату

Рішення про надання соціальної послуги (безоплатно, платно, з диференційованим підходом)

 

Рішення про відмову/припинення надання соціальних послуг

 

 

Отримати результати заявник може особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу, або на електронну скриньку

 
Підстави для відмови у наданні послуги

1. Ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я

 

2. Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї

 

3. Наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)

 

Строк та вартість надання послуги

Строк  прийняття рішення

 
Звичайне надання послуги - до 10 днів (робочі)
Надання послуги внутрішньо переміщеним особам, послуга екстренного (кризового втручання) здійснюється невідкладно

 

 

Право на отримання соціальних послуг безкоштовно, з диференційованим підходом, платно, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»

Категорії осіб, які мають право на отримання соціальних послуг безкоштовно (за рахунок бюджетних коштів) (стаття 28 Закону України "Про соціальні послуги" ).

Незалежно від їх доходу особи, безкоштовно всі соціальні послуги отримуватимуть:

 1. особи, які постраждали від торгівлі людьми;
 2. особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 3. діти з інвалідністю;
 4. особи з інвалідністю I групи;
 5. діти-сироти;
 6. діти позбавлені батьківського піклування;
 7. особи з їх числа віком до 23 років;
 8. сім’ї опікунів, піклувальників;
 9. прийомні сім’ї;
 10. дитячі будинки сімейного типу;
 11. сім’ї патронатних вихователів;
 12. діти, з певним переліком захворювань;
 13. особи, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

Всі решта отримуватимуть безкоштовно лише соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також екстрені соціальні послуги.

 

Якщо середньомісячний сукупний дохід особи більше двох, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб, таким особам надаються соціальні послуги з установленням диференційованої плати 

 

Якщо середньомісячний сукупний дохід особи перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб, то соціальні послуги надаються за власний рахунок такої особи чи за рахунок третіх осіб (платно). Таким же чином надаються послуги понадобсяги, визначені державним стандартом послуг.

Виконавчий орган сільської, селищної ради має право приймати рішення щодо звільнення від оплати за отримані соціальні послуги певну категорію осіб, або окремих заявників.

Тарифи на платні соціальні послуги розробляються надавачем соціальних послуги та затверджуються в установленому законом порядку.

 

Перелік нормативних документів, що регулюють надання соціальних послуг

Закони України

Закон України «Про соціальні послуги»№ 2671-VIII

Закон України «Про психіатричну допомогу»№ 1489-III 

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» № 3160-V

Закон України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 722 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

Державні стандарти соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України № 147 від 25.03.2021 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514  «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318  «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 № 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома».

Накази Міністерства соціальної політики України

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.03.2021 № 146 Про затвердження примірної форми договору про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 27.12.2013 № 904  «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 28.10.2014 № 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 30.01.2017 № 138 «Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) «Звіт про організацію надання соціальних послуг» та інструкції щодо її заповнення»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги»

Наказ міністерства соціальної політики від 17.05.2022 №150 "Про затвердження Методики обчисленняя середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 847 «Про затвердження Типового договору про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.03.2021 № 136 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення»

 

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь