Офіційний сайт Степанівської селищної територіальної громади
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Позачергова 11 сесія 8 скликання від 01.09.2021 Степанівської селищної ради не відбулася

Дата: 02.09.2021 11:13
Кількість переглядів: 673

Про відповідність чинному законодавству винесення окремих питань депутатами селищної ради до розгляду на позачергову сесію ради від 01.09.2021.

 

19.08.2021 до Степанівської селищної ради надійшла вимога про скликання позачергової сесії селищної ради, підписаної 8 депутатами ради, що складає третину від її загального складу і в силу вимог частини 7 статті 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» обумовлює обов’язок селищного голови скликати таку сесію в межах двотижневого строку.

Розпорядженням голови Степанівської селищної ради №238 від 30.08.2021 «Про скликання позачергової  сесії Степанівської селищної ради» її скликано на 01.09.2021 на 9 годину. Втім, позачергова сесія через неявку депутатів не відбулася. Селищний голова оголосив про її  закриття.

         Встановлюючи обов’язок селищного голови щодо скликання позачергової сесії ради, законодавець не зобов’язує його в безумовному порядку включати всі запропоновані питання до розгляду на сесії ради, оскільки згідно вимог пункту 8 частини 4 статті 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», саме селищний голова формує порядок денний сесії.

      8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

       Цілком очевидно, що питання порядку денного повинні відповідати вимогам чинного законодавства та вноситися відповідними суб’єктами владних повноважень, до компетенції яких це належить.

      Враховуючи, що окремі питання запропоновані до розгляду депутатами які ініціювали скликання позачергової сесії, не відносяться до їх повноважень, деякі не відповідають вимогам законодавства, вони не можуть бути включені до порядку денного та внесені до розгляду на сесію ради, з огляду на таке.

      Питання порядку денного щодо зміни умов оплати праці селищного голови, проти ричить вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 (зі змінами) № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», оскільки в Постанові відсутня норма щодо можливості скасування, зміни, органом який прийняв рішення про встановлення умов оплати праці селищного голови, до закінчення терміну дії такого рішення, крім того це стосується захисту трудових прав селищного голови на отримання встановленої йому заробітної плати з врахуванням передбачених законодавством надбавок.

6. Преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Стосовно питання порядку денного: «Про внесення змін до структури, загальної чисельності апарату та виконавчих органів Степанівської селищної ради» – згідно пункту 6) частини 4 статті 42 Закону Україн «Про місцеве самоврядування в Україні» - це виключно дискреційні, одноосібні повноваження селищного голови, відповідно депутат (депутати) ради не має (не мають) повноважень щодо внесення цього питання до розгляду на сесії ради.

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

Законодавець розділив повноваження різних суб’єктів владних повноважень якими є селищний голова, депутат (депутати), виконавчий комітет, селищна рада, в тому в числі і в питаннях, щодо наявності права ініціювати (виносити) на  розгляд окремих питань на сесію ради.

Стосовно питання порядку денного: «Про внесення змін та Порядку обрання секретаря Степанівської селищної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Степанівської селищної ради від 01.12.2020 року «Про затвердження Порядку обрання  секретаря  Степанівської селищної ради восьмого скликання».

Запропонований порядок обрання секретаря селищної ради змінює імперативні (обов’язкові) вимоги встановленні пунктом 4 частини 1
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно якого визначено та віднесено до компетенції сесії селищної ради:

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

У той же час в статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» деталізовано розписано черговість та порядок внесення кандидатури на посаду секретаря селищної ради селищним головою та половиною депутатів від чисельного складу ради, в наданому проекті рішення з цього питання вбачається, що селищному голові встановлюються граничні терміни для внесення кандидатури на посаду секретаря ради та вказуються про наслідки не внесення такої кандидатури на найближчий сесії ради, тощо.

Це є фактичною зміною обов’язкових приписів статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що відноситься до компетенції Верховної Ради України, адже як зазначалося вище, законодавцем чітко встановлено, що секретар ради обирається виключно у порядку визначеному цим Законом, тобто у суворій відповідності вимогам та процедурі прописаній у статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - яка не містить запропонованого депутатами алгоритму дій по висуванню кандидатури на посаду секретаря ради.

         Стосовно питання порядку денного: «Про внесення змін та виправленні помилок у Регламенті Степанівської селищної ради, затвердженому рішенням сесії від 01.12.2020 року «Про затвердження Регламенту роботи Степанівської селищної ради» - Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено про необхідність затвердження Регламенту ради відповідного скликання не пізніш як на другій сесії новообраної ради, внесення змін та доповнень до Регламенту не передбачено, прийняття нового Регламенту ради можливо при внесенні змін до законодавства, які обумовлюють необхідність прийняття нового Регламенту ради для приведення його у відповідність законодавству, станом не теперішній час – такі зміни в законодавстві відсутні, крім того запропоновані зміни зокрема включають незрозумілий та юридично не визначений порядок ведення та закриття сесії ради:

 1.Після розгляду всіх питань порядку денного рада приймає рішення про закриття пленарного засідання сесії шляхом відкритого голосування.

Які наслідки у разі не прийняття радою рішення про закриття сесії?

Також пропонується, що:

Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилася щодо всіх питань порядку денного.

Яким чином закрити сесію, якщо рада в силу різних причин не розгляне всіх питань порядку денного? Що таке не закрита сесія? Протягом якого часу вона може бути не закритою?

Стосовно питання порядку денного: «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області «Про бюджет Степанівської селищної територіальної громади на 2021 рік».

Як вже зазначалося, пропонувати вносити такі зміни, може лише фінансове управління, що врегульовано частиною 7 та 8
статті 78 Бюджетного Кодексу України. Ці зміни вносяться на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду.

7.Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. 

8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

З вказаних норм Бюджетного Кодексу чітко вбачається, що пропонувати зміни до бюджету можливо за наявності передбачених законом підстав, і головне: пропозиція щодо внесення таких змін надаються відповідним фінансовим органом ради, посадові особи якого несуть відповідальність за показниками та проектом рішення, а не депутатом (депутатами) ради.

1. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про внесення змін до рішення 1 сесії 8 скликання Степанівської селищної ради від 01.12.2020 року "Про умови оплати праці голови"

2. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про внесення змін до структури, загальної чисельності апарату а виконавчих органів Степанівської селищної ради.

3. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про внесення змін та доповнень до рішення Степанівської селищної ради від 01.12.2020 року "Про постійні комісії Степанівської селищної ради".

4. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про внесення змін до Порядку обрання секретаря Степанівської селищної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Степанівської селищної ради від 01.12.2020 "Про затвердження порядку обрання секретаря Степанівської селищної ради восьмого скликання"

5. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Провнесення змін та виправлень помилок у Регламенті Степанівської селищної ради, затвердженому рішенням сесії від 01.12.2020 року "Про затвердження Регламенту роботи Степанівської селищної ради"

6. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області від 23.12.2020 року "Про бюджет Степанівської селищної раи на 2021 рік"

7. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про надання дозволу учаснику АТО Кибенко А.С. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення ОСГ

8. Проект рішення сесії Степанівської селищної ради Про надання дозволу учаснику АТО Сові Р.В.. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ІЖБ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь