Офіційний сайт Степанівської селищної територіальної громади
Сумська область, Сумський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

До уваги жителів Степанівської ОТГ. Про діяльність ТОВ "БУДСВІТ-УКРАЇНА"

Дата: 22.05.2019 15:46
Кількість переглядів: 507

 
 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

                                                       ПОВІДОМЛЕННЯ

                    про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
       ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСВІТ-УКРАЇНА»

___________________________ Код ЄДРПОУ: 40921530                  _____________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприемця, ідентифікаційний код

громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 40022, м. Суми, вул. Тополянська. 14, Тел: (0542) 25-00-09___________________

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса,

контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Об’єктом планованої діяльності є розміщення установки з виробництва асфальтобетонних сумішей ДС-158 за адресою: 42305, смт. Степанівка, вул. Будівельників, буд. 1, Сумського району Сумської області з метою виробництва асфальтобетонних сумішей для будівництва автомобільних доріг.

Технічна альтернатива 1:

Заходами впровадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, передбачено розміщення установки з виробництва асфальтобетонних сумішей ДС-158 з допоміжним обладнанням, із запланованою проектною потужністю 56 т/год (паспортна продуктивність) та 5000 т/рік (фактична планована продуктивність). Паливом для сушарного барабану установки ДС-158 та форсунки котлів зберігання та розігріву бітуму передбачається дизельне паливо. В процесі виробництва продукції використовується наступне технологічне обладнання: склади інертних матеріалів, живильник ( завантажувально-дозувальні бункери), транспортер подачі інертних матеріалів, асфальтозмішувач, сушильний барабан асфальтозмішувача,^ бітумні котли, ємності з дизпаливом, силос зберігання мінерального порошку..

Технічна альтернатива 2:

Альтернативою установки з виробництва асфальтобетонних сумішей ДС-158 розглядався варіант використання установки з виробництва асфальтобетонних сумішей Д-508-2А. У зв’язку з тим, що технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з точки зору раціонального та екологічно безпечного використання матеріалів та технічних можливостей виготовлення продукції із використанням сучасного пилогазоочисного обладнання, технічна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Усі проектні рішення планується реалізовувати на земельній ділянці, що розташована на території смт. Степанівка, вул. Будівельників, буд. 1, Сумського району Сумської області (кадастровий номер ділянки 5924755800:06:001:0001) згідно договору оренди земельної ділянки. Площа відведеної ділянки - 0.4961 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розглядалась альтернатива розміщення асфальтобетонної установки ДС-158 на території промислової зони (вул. Заводська) смт. Степанівка Сумського району Сумської області, але у зв’язку з обмеженими розмірами ділянки для розташування заводу, а також наявністю у промисловій зоні вже існуючих асфальтобетонних заводів, з метою недопущення надмірного навантаження на навколишнє середовище та прилеглу територію, була обрана альтернатива 1.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічна необхідність планової діяльності: розвиток сфери виробництва асфальтобетонних сумішей з метою будівництва та ремонту автодоріг; поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення; створення на дорогах належних умов безпеки руху; створення

 

нових робочих місць за рахунок працевлаштування місцевого населення із забезпеченням сучасних умов праці, наповнення місцевого держбюджету податками.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальні характеристики:

Асфальтобетонна установка ДС-158 є сучасним устаткуванням, що забезпечує оптимально економний режим роботи, підвищує культуру виробництва, надійність безвідмовної роботи обладнання та зводить до мінімуму вплив на навколишнє середовище завдяки сучасному пилогазоочисному устаткуванню.

Потужність асфальтобетонної установки ДС-158 становить: 56 т/год (паспортна продуктивність) та 5000 т/рік (фактична планована продуктивність) асфальтобетонних сумішей. При виготовленні асфальтобетону використовуються інертні матеріали (гранвідсів, щебінь, мінеральний порошок). Просушування та нагрів інертних матеріалів відбувається в сушарному барабані обертового типу. В сушарному барабані використовується сучасний, високоефективний та екологічно безпечний пальник, що в якості палива використовує дизельне пальне. Установка оснащена високоефективною трьохступеневою пилогазоочисною установкою. Потреба в енергетичних ресурсах - 120 кВт, кількість працюючих - 8 чол., режим роботи одну зміну.

 
 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
  Щодо технічної альтернативи 1

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні,
протипожежні містобудівні та інші обмеження приведенні у межах діючих державних екологічних
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:

 • при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;
 • викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих
  речовин в атмосферне повітря і не перевищувати граничнодопустимих нормативів;
 • розрахункові приземні концентрації забруднюючих речовин у контрольних точках на межі СЗЗ та на
  кордонах найближчої житлової забудови з врахуванням фонових концентрацій при номінальному
  навантаженні обладнання по усіх забруднюючих речовинах, не повинні перевищувати ГДК.
 • забір води для потреб виробництва та скиди стічних повинні здійснюватися за наявності дозволу на

спеціальне водокористування та його умов;

 • відходи, що утворюватимуться, повинні передаватись іншим власникам згідно попередньо заключених
  договорів з метою їх подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронения та

видалення.                                             *

 • виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:

 • експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними санітарними нормами та правилами;
 • дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил
  планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
 • рівні звукового тиску на межі СЗЗ та у найближчій житловій забудові повинні не перевищувати
  допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.
 

Інші обмеження:

-дотримання правил пожежної безпеки;

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту планової діяльності, а також дотримуватись ресурсозберігаючих, охоронних, захисних та інших заходів щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому, вплив на навколишнє середовище планується мінімальний і додаткових екологічних обмежень

не потребує.

Щодо територіальної альтернативи 1                                                 х' ,       ^

Діяльність підприємства запроектовано в межах відведеної земельної ділянки площер 0.4961 га.

 

Щодо технічної альтернативи 2                                                           V__ ^

Технічна альтернатива 2 не розглядалася.

Щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами
  Щодо технічної альтернативи 1

Компонування технологічного обладнання має здійснюватися з урахуванням вимог техніки безпеки
і виробничої санітарії та урахуванням вимог чинного законодавства.

 

 

 

Щодо територіальної альтернативи 1

До майданчика планової діяльності планується підведення під’їзної дороги та проведення планування та підготовки виробничого майданчика. Додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

Щодо технічної альтернативи 2 Технічна альтернатива 2 не розглядалася

Щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернатива 2 не розглядалася.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

8.1. Щодо технічної альтернативи 1

У процесі виробництва асфальтобетонних сумішей при експлуатації основних та допоміжних виробництв мають місце впливи на:

Клімат і мікроклімат - вплив несуттєвий, планована діяльність не призведе до зміни існуючого стану (вплив не передбачається).

Повітряне середовище - викиди в результаті роботи технологічного обладнання у процесі експлуатації. На території підприємства передбачені 15 джерел викидів, з яких 7 неорганізованих, залпові джерела викидів відсутні. Джерелами потенційного впливу на повітряне середовище будуть: місце розвантаження гранвідсіву; місце зберігання гранвідсіву; місце розвантаження щебеню; місце зберігання щебеню; бункер подачі інертних матеріалів до живильників асфальтозмішувача ДС—158; бункер подачі інертних матеріалів на похилий конвеєр асфальтозмішувача ДС-158; приймальний пристрій сушарного барабану асфальтозмішувача ДС-158; труба сушарного барабана асфальтозмішувача ДС-158; змішувальний агрегат асфальтозмішувача ДС-158; витратна ємність зберігання мінпорошку асфальтозмішувача ДС-158; котел зберігання та розігріву бітуму №1 (дихальний люк); котел зберігання та розігріву бітуму №2 (дихальний люк); форсунка бітумного котла №1 (загальна для 3-х котлів бітуму); буферний котел бітуму асфальтозмішувача Д—158; ємність зберігання дизельного палива (дихальний люк).

В процесі планової діяльності в атмосферне повітря здійснюватиметься викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, оксидів азоту, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, неметанових летких органічних сполук та фенолу. Вплив планової діяльності на повітряне середовище оцінюється як незначний та допустимий.

Шумове забруднення - На межі санітарно-захисної зони забезпечуються нормативні значення шуму, що не перевищують допустимих рівнів згідно вимог ДСП №173.

Водне середовище - водозабір на санітарно-гігієнічні та технологічні потреби здійснюється з найближчих джерел підземного та поверхневого водопостачання, питна вода привозна. На об’єкті не передбачається скид стічних вод безпосередньо у водоймища та Грунтові води. Потенційний вплив планованої діяльності на водне середовище знаходитиметься в межах допустимих норм.

Грунти - планована діяльність проводитиметься в межах відведеної земельної ділянки. Забруднення відходами виробництва відсутнє.* При цьому, погіршення показників фізико-механічних властивостей ґрунтів не відбуватиметься.

Рослинний і тваринний світ - вплив не передбачається. Об’єкти природного заповідного фонду та курортні зони в районі розташування відсутні. Діяльність не вплине на рослинний і тваринний світ, вирубування зелених насаджень в період проведення будівельних робіт під час будівництва не передбачені. Формування місцевих мікрокліматичних умов, які сприяли б розвитку і поширенню шкідливих видів флори

і фауни, не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище - поліпшення дорожніх умов та транспортного обслуговування населення, створення на дорогах належних умов безпеки руху, підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку в місцевий бюджет, тощо.

Навколишнє техногенне середовище - вплив не передбачається (негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час експлуатації проектованого об’єкта відсутній).

Відходи - в процесі розміщення: будівельні відходи, відпрацьовані електроди, абразивні відходи, матеріали обтиральні; в результаті діяльності - тверді побутові відходи.

Вплив на довкілля, здоров’я і умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. • Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарно-гігієнічного законодавства. Проведення яких небудь додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів впливу на довкілля не доцільно.

Щодо технічної альтернативи 2 Технічна альтернатива 2 не розглядалася.

Щодо територіальної альтернативи 2 Територіальна альтернатива 2. не розглядалася.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Об’єкт планової діяльності відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля. Інші види діяльності: споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону, (стаття 3 Закону України « Про оцінку впливу на довкілля ». пункт 11.)

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

П. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017

року

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідну до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планової діяльності;
 • аналіз уповноваженим органам звіту з оцінки впливу на довкілля будь якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформацію, отриману від громадськості під час громадського обговорення, інша інформація;
 • надання уповноваженим органам мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого цим пунктом;
 • врахування висновку оцінки впливу на довкілля у рішення впровадження планової діяльності, зазначеною у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планової діяльності, визначає допустимість чи обгрунтовує недопустимість провадження планової діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органам поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, протягом 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу, зазначеному пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу дослідження та рівня деталізації, інформації, що підлягає до включення до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості, вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переданні суб’єкта господарювання (протягом 3 робочих днів з дня отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля, зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково, або обгрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки звіту на дозвілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

 

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде рішення про впровадження планованої діяльності, що надається органами державної влади та органами (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення).

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, Поштова адреса; пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40030, email; ovd.sumy@gmail.com, тел.; (0542) 77 08 61. Контактна особа - Шкробот Інна Вікторівна. (05421 77 08 61.                                                                                            _____

(найменування уповноваженого органу. - поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь